Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΤΥΦΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ή ΜΑΤΑΚΙ;

Καταχρηστική η επίσχεση

Νέα ήθη στον τομέα της εργασίας εισαγάγει ο Άρειος Πάγος καθώς έκρινε καταχρηστική την κίνηση να προβούν σε επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνονται από τον εργοδότη τους. Με την ίδια πάντως απόφαση, οι ανώτατοι δικαστές αποφάνθηκαν ότι είναι παράνομη η απόλυσή τους.
Ακολουθώντας τη "σολομώντειο λύση", οι ανώτατοι δικαστές της χώρας έκρινα πως είναι καταχρηστική η επίσχεση εργασίας, στην οποία είχε προβεί εργαζόμενος επειδή δεν πληρωνόταν. Αντίθετα οι αρεοπαγίτες έκριναν παράνομη την απόλυσή του.
Με αυτή την απόφαση καθίσταται σαφές πως ο εργαζόμενος ο οποίος δεν πληρώνεται, έχει καταρχήν τη δυνατότητα να προβεί σε επίσχεση εργασίας, δηλαδή, να απέχει από την εργασία του, μέχρι ο εργοδότης του να του καταβάλει (πληρώσει) τις καθυστερούμενες αποδοχές του.
Όμως, η επίσχεση εργασίας πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που προβλέπει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση και υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920 και 3198/1955) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για να είναι έγκυρη πρέπει να γίνεται εγγράφως και να καταβληθεί παράλληλα η νόμιμη αποζημίωση ασχέτως του λόγου που προκάλεσε την καταγγελία, εκτός εάν έχει υποβληθεί σε βάρος του μισθωτού μήνυση για διάπραξη αξιόποινης πράξης (κλοπή, κατάχρηση κ.λπ.).
Σύμφωνα με το ιστορικό, που αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, θερμαστής προσελήφθη το 1987 σε συνεταιριστικό εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος στη Μαγνησία, το οποίο το 1993 παρουσίασε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
Έτσι, καθυστέρησε την καταβολή των αποδοχών του θερμαστή ύψους 14.000 ευρώ και ο τελευταίος άσκησε το δικαίωμα επίσχεσης.
Η επιχείρηση κάλεσε τον εργαζόμενο να προσέλθει στην εργασία του δηλώνοντας ότι θα του καταβάλει μέρος των οφειλόμενων αποδοχών, αλλά ο εργαζόμενος αρνήθηκε και έτσι του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στέρησης αποδοχών δέκα ημερών λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, ενώ τον κάλεσε να της γνωστοποιήσει εάν έχει πρόθεση να συνεχίσει ή όχι την εργασία του.
Όταν ο θερμαστής δεν ανταποκρίθηκε, η επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας, χωρίς όμως να καταβάλει αποζημίωση.
Η υπόθεση έφτασε τελικά στα δικαστήρια, τα οποία και έκριναν ότι η επίσχεση εργασίας υπερβαίνει τα όρια που διαγράφονται στο άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα (καλή πίστη κ.λπ.) και δεν δικαιούται τους μισθούς υπερημερίας, καθώς η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών δεν οφειλόταν στην υπαιτιότητα ή δυστροπία της επιχείρησης, αλλά στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση που είχε περιέλθει, την οποία και γνώριζε ο θερμαστής.
Αντίθετα, κρίθηκε παράνομη η μη καταβολή αποζημίωσης μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα εάν η συμπεριφορά του εργαζόμενου ήταν αντισυμβατική και η καταγγελία κρίθηκε παράνομη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου